BIELANY - SP nr 247 Pierwsze zajęcia 19 września 2023 r.

Zajęcia odbywają się w Szkole Podstawowej nr 247, ul. Wrzeciono 9 (sala gimnastyczna)