BIELANY - SP nr 247; Pierwsze zajęcia - 15.09.2020 r.

Zajęcia odbywają się w Szkole Podstawowej nr 247, ul. Wrzeciono 9 (sala gimnastyczna)