ŁOMIANKI ICDS (1 piętro, sala szermiercza) Pierwsze zajęcia - 12.09.2020 r.

ul. Staszica 2, Łomianki (sala szermiercza, 1 piętro)